Dječji vrtić Grigor Vitez

Kontakt:

21000 Split, Kliška 4
Telefon: 021/360 005, 344 934
FAX: 021/346 246
E-mail: vrtic@dv-grigorvitez.hr
OIB: 99090311925

Cjenik boravka djece

Cijene boravka djece u dječjem vrtiću
 1. 10-satne jaslice, Montessori program - 680,00 kn
 2. 10-satni vrtić, Montessori program - 680,00 kn
 3. 10-satni vrtić, program engleskog jezika - 680,00 kn
 4. 10-satni vrtić - sportski program - 680,00 kn
 5. 10-satne jaslice - 495,00 kn
 6. 10-satni vrtić - 480,00 kn
 7. 7-satni vrtić - 360,00 kn
 8. 6-satni vrtić - 250,00 kn
 9. 5-satni vrtić - 230,00 kn
 10. Cijene boravka
 11. Obavijesti o pravu na sufinanciranje cijene programa jaslica i dječjih vrtića
 12. Obrazac zahtjeva