Dječji vrtić Grigor Vitez

Kontakt:

21000 Split, Kliška 4
Telefon: 021/360 005, 344 934
FAX: 021/346 246
E-mail: vrtic@dv-grigorvitez.hr
OIB: 99090311925

Pristup InformacijamaPreuzimanje dokumentacije


 1. Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 2. Ostvarivanje prava na pristup informacijama
 3. Obrazac- Zahtjev za pristup informacijama
 4. Obrazac-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
 5. Obrazac Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Pravni i drugi opći akti

Statutom vrtića i drugim općim aktima uređuje se: status, ustroj, poslovanje, uvjeti rada, radni odnosi, naplata usluga i dr.

 1. Statut dječjeg vrtića "Grigor Vitez"
 2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV GRIGOR VITEZ
 3. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
 4. Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
 5. Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
 6. Kućni red dječjeg vrtića "Grigor Vitez"
 7. Etički Kodeks
 8. Poslovnik o radu odgojiteljskog vijeća DV Grigor Vitez
 9. Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihodaPotvrda o zaprimljenom Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI

 1. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
 2. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu u CSV formatu
 3. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
 4. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu u CSV formatu
 5. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
 6. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu u CSV formatu


Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće, koje ima sedam (7) članova. Predsjednika i tri (3) člana imenuje Grad Split iz reda javnih radnika, jednog člana (1) biraju roditelji djece korisnika usluga, a dva (2) člana biraju se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.